Algemene Voorwaarden

Hier kunt u de voorwaarden raadplegen die van toepassing zijn op de reservering die u maakt via ParkerenDusseldorfAirport.nl, onderdeel van ROOSH B.V. Deze voorwaarden proberen we zo goed mogelijk bij u onder de aandacht te brengen door deze bijvoorbeeld te tonen alvorens u een reservering kunt afronden.

De algemene voorwaarden van Vliegen en Parkeren zijn HIER te raadplegen.

Het kan zijn dat parkeeraanbieder door een andere bemiddelaar als Vliegen en Parkeren wordt aangeboden. In dat geval gaat u een overeenkomst aan met die bemiddelaar, namelijk Mobian, en zijn de Mobian voorwaarden van toepassing.

De algemene voorwaarden van Mobian zijn HIER te raadplegen.

Tijdens het maken van een reservering zullen we u informeren welke voorwaarden van toepassing zijn. De toepasselijke voorwaarden kunnen te allen tijde worden vernieuwd of gewijzigd zonder verplichting tot mededeling aan gebruikers. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende voorwaarden.

 

Gebruikersvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en/of op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaard de bezoeker akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de gebruikersvoorwaarden en disclaimer.

Vliegen en Parkeren is exclusief rechthebbende op de gehele inhoud van deze website. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten die rusten op deze website en alle subdomeinen en merkrechten, behoren toe aan Vliegen en Parkeren. De gebruiker van deze website heeft geen recht op het gebruik en/of kopiëren hiervan.

 

Disclaimer

Het samenstellen van de inhoud van de website geschiedt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, doch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd raakt of niet (meer) correct is. Vliegen en Parkeren is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt hierdoor.

De tarieven en beschikbaarheid worden bepaald door derden (parkeeraanbieders en andere bemiddelaars) en middels een volledig geautomatiseerd proces op de site van Vliegen en Parkeren getoond. Deze gegevens zijn continue onderhevig aan wijzigingen en in het laden hiervan kunnen fouten opgetreden zijn.

Op de website staan hyperlinks verwezen naar externe bronnen. Vliegen en Parkeren heeft geen invloed op deze gegevens en voert ook geen controles hierop uit. Deze verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom van Vliegen en Parkeren zijn worden slechts opgenomen ter informatie voor de gebruiker van de website en kan daardoor niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud hiervan. De informatie op deze externe bronnen kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd waarvoor Vliegen en Parkeren niet verantwoordelijk is.

Klantenservice

Hebt u een vraag of problemen met uw reservering?

Veilig en zeker
timo waving